2020. évi Beszámoló

2020. évi Beszámoló

 

 

KERTVÁROS SZOCIÁLIS KÖZPONT BESZÁMOLÓJA

2020. ÉVRE VONATKOZÓAN

 

 

Székhelye: 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44.

Fenntartója: „Kertváros” Önkormányzati Társulás

Dokumentum jellege: Nyilvános

Dokumentum megtalálható: www.kertvarosszockp.hu

Készült: 2 példány

Iktatószám: 7-1/2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Dátum: 2021. 02. 22.

 

    Készítette: Dócziné Pallagi Ágnesintézményvezető

 

 

 

 

 1. Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Célja

Gyál közigazgatási területe

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Tárgyi feltételei

Tárgyi feltételek kiegészítésre szorulnak

Gondozott családok száma

172 család

Gondozott egyének száma

621 fő

Gyermekek száma

291 fő

Információnyújtás

201 alkalom / 121 fő

Segítő beszélgetés

601 alkalom / 181 fő

Tanácsadás

131 alkalom / 73 fő

Konfliktuskezelés

4 alkalom / 4 fő

Kríziskezelés

11 alkalom / 5 fő

Esetkonferencia

2 alkalom / 12 fő

Esetmegbeszélés

22 alkalom/ 10 fő

Esetkonzultáció

39 alkalom / 24 fő

Családlátogatás

339 alkalom / 329 fő

Ügyintézéshez segítségnyújtás

148 alkalom / 88 fő

Adományközvetítés

29 alkalom / 95 fő

Megkeresés a jelzőrendszer által

51 fővel kapcsolatban

Jelzőrendszer által kezdeményezett kapcsolatfelvétel

98 fő

Önkéntes kapcsolatfelvétel

27 fő

Bugyi közigazgatási területe

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Tárgyi feltételei

Tárgyi feltételek kiegészítésre szorulnak

Gondozott családok száma

93 család

Gondozott egyének száma

234 fő

Gyermekek száma

77 fő

Információnyújtás

470 alkalom / 144 fő

Segítő beszélgetés

514 alkalom / 136 fő

Tanácsadás

145 alkalom / 44 fő

Konfliktuskezelés

12 alkalom / 17 fő

Kríziskezelés

4 alkalom / 4 fő

Esetkonferencia

6 alkalom / 22 fő

Esetmegbeszélés

5 alkalom / 20 fő

Esetkonzultáció

169 alkalom / 43 fő

Családlátogatás

246 alkalom / 201 fő

Ügyintézéshez segítségnyújtás

281 alkalom / 138 fő

Adományközvetítés

62 alkalommal / 98 fő

Megkeresés a jelzőrendszer által

17 fővel kapcsolatban

Jelzőrendszer által kezdeményezett kapcsolatfelvétel

13 fő

Önkéntes kapcsolatfelvétel

4 fő

Ócsa közigazgatási területe

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Tárgyi feltételei

Tárgyi feltételek kiegészítésre szorulnak

Gondozott családok száma

104 család

Gondozott egyének száma

304 fő

Gyermekek száma

114 fő

Információnyújtás

140 alkalom / 96 fő

Segítő beszélgetés

144 alkalom / 65 fő

Tanácsadás

173 alkalom / 91 fő

Konfliktuskezelés

36 alkalom / 19 fő

Kríziskezelés

1 alkalom/ 2 fő

Esetkonferencia

3 alkalom / 6 fő

Esetmegbeszélés

20 alkalom / 30 fő

Esetkonzultáció

123 alkalom / 82 fő

Családlátogatás

160 alkalom / 116 fő

Ügyintézéshez segítségnyújtás

138 alkalom / 65 fő

Adományközvetítés

18 alkalom / 5 fő

Megkeresés a jelzőrendszer által

68 fővel kapcsolatban

Jelzőrendszer által kezdeményezett kapcsolatfelvétel

23 fő

Önkéntes kapcsolatfelvétel

6 fő

Alsónémedi közigazgatási területe

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Tárgyi feltételei

Tárgyi feltételek kiegészítésre szorulnak

Gondozott családok száma

24 család

Gondozott egyének száma

76 fő

Gyermekek száma

25 fő

Információnyújtás

97 alkalom / 35 fő

Segítő beszélgetés

83 alkalom / 32 fő

Tanácsadás

37 alkalom / 48 fő

Konfliktuskezelés

Kríziskezelés

1 alkalom / 3 fő

Esetkonferencia

Esetmegbeszélés

36 alkalom/ 18 fő

Esetkonzultáció

35 alkalom / 21 fő

Családlátogatás

36 alkalom / 22 fő

Ügyintézéshez segítségnyújtás

68 alkalom / 27 fő

Adományközvetítés

Megkeresés a jelzőrendszer által

13 alkalommal

Jelzőrendszer által kezdeményezett kapcsolatfelvétel

16 fő

Önkéntes kapcsolatfelvétel

Megjegyzés

 

Egyéb, fontos tapasztalat

Alsónémedi vonatkozásában a feladatot 2020. szeptemberig 1 fő családsegítő (félállásban) történő helyettesítéssel oldottuk meg. Az álláshely folyamatosan hirdetve volt, de az a tény, hogy a szolgálat 1,5 fős visszariasztja az új dolgozókat.

 • 2020. szeptember 1-től visszajött dolgozni egy GYED-en lévő kolléganő, és október 15-től pályakezdő családsegítő is megkezdte a tevékenységét a településen.
 • 2020. november hónaptól az ellátás zökkenőmentessé vált. A vírushelyzet miatt a jelzőrendszer tagjaival való kapcsolatfelvétel nehézkes. A személyes találkozásokra, konzultációkra nem kerülhetett sor.

Bugyi településen a szakember ellátottság jó – 20 éve ugyanaz a három munkatárs látja el a feladatot. Emiatt a személyes kapcsolatrendszer nagyon jól működik, a családsegítők, és a jelzőrendszer tagjai maximális bizalommal vannak egymás iránt, az információcsere biztonságos, hiteles.

Gyál településen 2020-ban is volt személyi csere – 2 kolléganő elment, és helyettük két új szakember érkezett. A területen egyikőjük sem dolgozott még, ebből a szempontból pályakezdőknek tekinthetőek. 2020-ban 6 családsegítő látja el a feladatokat.

Ócsa vonatkozásában szeptember óta 2,5 fő látja el a feladatokat. 2020. szeptemberig az ócsai kolléga gondozott át Alsónémedire is.

 

A településeken a jelzőrendszer működése változó elsősorban Gyál vonatkozásában. A jelzésre kötelezett intézmények közül a leggyakrabban a közoktatási intézmények, illetve a védőnők jeleznek. Az igazolatlan hiányzások, illetve a nagyon magas igazolt hiányzások mögött jellemzően nevelési problémák, vagy adott esetben a család működésében fellelhető zavarok állnak. Életvezetési-, és higiéniai problémák is terhelik a családokat. A segítő munka során gyakran lépünk kapcsolatba Intézményünk családterapeutájával, akivel folyamatosan konzultálunk az esetekről. A járványügyi helyzet ellenére Szolgálatunk több esetben kezdeményezett esetmegbeszélést a szülők, nevelők, gyermekek jelenlétében. Ezek a találkozások számos probléma megoldását mozdították elő. Intézményünk munkatársai mintegy mediátor szerepét töltötték be a szülők, és a nevelők, valamint a gyermekek (amennyiben a gyermek életkora megengedte azt) között. 

A védőnői hálózattal való együttműködés esetenként nehézkes – sajnos az elmaradt oltásokról, az elhanyagoltságról nem minden esetben kapunk jelzést, s vannak olyan peremhelyzetű családok, akikről kevés reális információt közvetítenek. Gyakran szolgálatunk tájékoztatja őket egy-egy esetkonzultáció kapcsán. 

Példaértékű a jelzőrendszer működtetése, és működése Bugyin. Alsónémedi és Ócsa vonatkozásában átlagosnak mondható.

 

A vírushelyzet miatt a Szolgálat által szervezett klubok (Bugyi, Gyál) tevékenységüket szüneteltetik, hasonló módon elmaradtak Bugyin a nyári táboraink is.

 

Sikereink:

 • összetartó, együttműködő közösséget sikerült kiépíteni a családsegítők között
 • egységes értékrend érvényesítése a szolgálaton belül
 • a CSAGYESZ bevezetését követően az adminisztráció, az esetek áttekinthetősége javult
 • a cselekvési tervek megfogalmazása, a családokkal való átbeszélése a Szolgálaton belül folyó segítő munka hatékonyságát emelte. A célok, feladatok, felelősök pontos megnevezése, a határidők betartása. A cselekvési tervek számon kérhetővé, egyértelművé váltak. 
 • Alsónémedi és Ócsa vonatkozásában példaértékű együttműködés alakult ki a családsegítők és az esetmenedzserek között. Két megközelítésből elemzik a szakemberek az eseteket, egymás észrevételeit meghallgatják. A közös családlátogatások a vírushelyzet ideje alatt sem maradtak el, ott, ahol szükséges volt. A családok már a hatósági eljárás elején megismerkedtek az esetmenedzserrel. Ennek köszönhetően az egyéni nevelési – gondozási tervek is konkrétabbak, lényegre törően fókuszálnak a probléma megoldására.
 • ügyfelek gyermekeivel zajló korrepetálások megszervezése, és lebonyolítása.

 

Nehézségeink:

 • akadozik a jelzőrendszer működése – ennek zökkenőmentessé tétele a következő esztendő feladata. Mindezt jól szervezett esetmegbeszélések, esetkonzultációk, illetve hasznos információt, és tudást közvetítő szakmaközi értekezletek keretén belül áll módunkban megvalósítani.
 • 2020. októberig Alsónémedin helyettesítéssel sikerült csak biztosítani a szolgáltatást. 
 • 2020. október vége óta az ócsai szolgálat a vírushelyzet miatt (a szabadidőközpont kormányrendeletnek megfelelően zárva van) nem fogadhat ügyfeleket. Ezen a településen a segítő munka a családlátogatások keretében zajlott, illetve telefonon. Ebben az esetben a segítő munka veszít a hatékonyságából, illetve nem biztosított a megfelelő intimitás sem. (Polgármester Úrral történő egyeztetést követően lehetővé vált szükség esetén a heti 2 alkalommal történő személyes ügyfélfogadás)
 • a vírushelyzet miatt elmaradtak a szupervíziók, és a teamek. Ezeket a kollégák egyre gyakrabban hiányolják. Az online megoldásokat nem preferáljuk egyrészt a megfelelő infrastruktúra hiánya, másrészt a személytelenség miatt.

 

A Szolgálat működésének javítása, eredményességének növelése érdekében az elkövetkezendő időszakban hangsúlyt kívánunk fektetni a jelzőrendszer tagjaival folytatott párbeszéd, és együttműködés javítására, valamint a kollégák minél jobb elismerésének, és megbecsülésének biztosítására, melyre lehetőséget a fenntartó Önkormányzatokkal közös gondolkodás biztosít.

 

 

 1. Család-és Gyermekjóléti Központ

 

                           Célja

Gyál

Család és Gyermekjóléti Központ

Tárgyi feltételek

Teljesen gépesített, minden szükséges eszközzel ellátott

Védelembe vett

54 fő

Ideiglenes hatályú elhelyezés alatt

14 fő

Utógondozott

0 fő

Nevelésbe vett

70 fő

Családkonzultációkban részt evők száma

0 fő

Pszichológiai tanácsadás

42 fő / 227 ülés

Gyermek

30 fő

Felnőtt

12 fő

Jogi tanácsadás

32 fő / 32 alkalom

Felügyelt kapcsolattartások száma

29 alkalom

Család

5 család

Gyermek

10 gyermek

Család- és párterápia

20 család /200 alkalom/ 54 fő

Szociális diagnózis

0 fő

Készenléti Szolgálat

5 alkalom

Óvodai- és Iskolai Szociális Segítés

Egyéni foglalkozás: 173 fő / 878 alkalom, Csoportos foglalkozás: 117 fő / 595 alkalom, Konfliktuskezelés: 16 fő / 29 alkalom

Ócsa

Család és Gyermekjóléti Központ

Tárgyi feltételek

Teljesen gépesített, minden szükséges eszközzel ellátott

Védelembe vett

6 fő

Ideiglenes hatályú elhelyezés alatt

6 fő

Utógondozott

0 fő

Nevelésbe vett

18 fő

Családkonzultációkban résztvevők száma

0 fő

Pszichológiai tanácsadás

20 fő / 65 ülés

Gyermek

15 fő

Felnőtt

5 fő

Jogi tanácsadás

0 fő

Felügyelt kapcsolattartások száma

0 fő

Család

0 fő

Gyermek

    0 fő

Család- és párterápia

1 család / 2 fő / 10 alkalom

Szociális diagnózis

0 fő

Készenléti Szolgálat

0 alkalom

Óvodai- és Iskolai Szociális Segítés

Egyéni foglalkozás: 161 fő / 457 alkalom, Csoportos foglalkozás: 100 fő / 215 alkalom, Konfliktuskezelés: –

Alsónémedi

Család és Gyermekjóléti Központ

Tárgyi feltételek

Teljesen gépesített, minden szükséges eszközzel ellátott

Védelembe vett

3 fő

Ideiglenes hatályú elhelyezés alatt

0 fő

Utógondozott

0 fő

Nevelésbe vett

0 fő

Családkonzultációkban részt evők száma

0 fő

Pszichológiai tanácsadás

3 fő / 4 ülés

Gyermek

2 fő

Felnőtt

1 fő

Jogi tanácsadás

0 fő

Felügyelt kapcsolattartások száma

0 fő

Család

0 fő

Gyermek

0 fő

Család- és párterápia

1 család / 3 fő / 10 alkalom

Szociális Diagnózis

0 fő

Készenléti Szolgálat

0 fő

Óvodai- és Iskolai Szociális Segítés

Egyéni foglalkozás: 65 fő / 114 alkalom, Csoportos foglalkozás: 55 fő / 100 alkalom

Felsőpakony

Család és Gyermekjóléti Központ

Tárgyi feltételek

Teljesen gépesített, minden szükséges eszközzel ellátott

Védelembe vett

3 fő

Ideiglenes hatályú elhelyezés alatt

0 fő

Utógondozott

0 fő

Nevelésbe vett

1 fő

Családkonzultációkban részt evők száma

0 fő

Pszichológiai tanácsadás

3 fő / 7 ülés

Gyermek

2 fő

Felnőtt

1 fő

Jogi tanácsadás

0 fő

Felügyelt kapcsolattartások száma

0 fő

Család

0 fő

Gyermek

    0 fő

Család- és párterápia

   0 fő

Szociális Diagnózis

   0 fő

Készenléti Szolgálat

  0 fő

Óvodai- és Iskolai Szociális Segítés

0 fő / 0 alkalom

Megjegyzés

 

 

Egyéb, fontos tapasztalat

A 2020-as év februárjától Alsónémedi és Felsőpakony települések esetmenedzseri feladatait új szakember látja el, aki egyben jelzőrendszeri tanácsadóként is tevékenykedik. Másik három kollégánk Gyál és Ócsa város tekintetében végez magas színvonalú esetmenedzseri munkát. 

Központunk feladataihoz tartozik még a törvényben is előírt kötelezettségünk, mely szerint szakmai támogatást nyújtunk a gyermekjóléti szolgálatok számára. Havi rendszerességgel esetmegbeszéléseket szervezünk, sajnos a világjárvány következtében elrendelt veszélyhelyzet miatt ez leginkább online és telefonos szükségmegoldásként működött a 2020-as esztendőben. A Család és Gyermekjóléti Központ feladatai közé tartozik még a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer összehangolása, melyet Központunkban egy esetmenedzser járási jelzőrendszeri tanácsadóként lát el. Segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat közötti konfliktusok megoldásában, amennyiben a jelzőrendszer valamely tagja jelzési vagy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a központ megteszi jelzését a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal felé, hogy értesítse a fegyelmi jogkör gyakorlóját és tegyen javaslatot az érintett személlyel szembeni fegyelmi felelősségre vonás megindítására. 

Központunk emellett készenléti szolgálatot is működtet. A készenléti szolgálat célja a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején kívüli felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. 

A Központ speciális feladataink közé tartozik az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás, mely a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatiról és működésük feltételiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján 1000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekre vetítve 1 fő óvodai és iskolai szociális segítő alkalmazása szükséges. A fenti hivatkozás értemében Központunk novembertől, már 4 fő szociális segítő tevékenységet ellátó, felsőfokú szociális végzettséggel rendelkező kollégát alkalmaz 1 fő betöltetlen státusz mellett. A veszélyhelyzetet megelőzően a fő hangsúly a csoportfoglalkozások keretében végzett szociális segítő tevékenységen volt, ez a járványügyi helyzetben fő hangsúlyként sokszor áttevődött az egyéni és a kiscsoportos segítségnyújtásra, mely a jelzőrendszer tagjainak (pedagógus, családsegítő, esetmenedzser) delegálása, illetve önkéntes megkeresés alapján történt. A segítő munka során a kiscsoportos foglalkozások hatékonynak bizonyultak, mert a járvány első hulláma alatti tapasztalataink azt mutatták, hogy az ilyen formában történő munkavégzésben a gyermekek sokkal inkább megnyíltak, így személyesebbé váltak ezek az ülések. Munkaóra szempontjából ez növekedést jelentett, mert a nagyszámú osztály esetében a kiscsoportos bontásban csak több körben tudták segítőink elvégezni az adott feladatot, viszont a foglalkozások sokkal hatékonyabbá váltak. Munkájuk minőségét nem befolyásolta a digitális térben való segítségnyújtás, mert video chat alkalmával ragaszkodtak a kamera aktív használatához. Emellett óvodai és iskolai szociális segítőink igyekeztek a koronavírus betegségről teljes körű tájékoztatást adni, információt nyújtani a tüneteit, lefolyását és kezelését illetően az érdeklődőknek. Támogatást nyújtottak a nevelőknek, a szülőknek nevelési és gondozási feladataik elakadása kapcsán, tanácsadás keretében. Segítséget adtak a diákok számára a felmerülő kamaszkori nehézségekben, mentális támogatás, segítő beszélgetés, online chat formában. A digitális oktatásra való átálláskor segítségül siettek a napirend felállításában, kialakításában, online oktatási rendszerben való eligazodásban. 

A speciális feladataink közé tartozik még a jogi tanácsadás, melyet 32 fő vett igénybe, 32 alkalommal, illetve a Szociális Diagnózis készítő esetmenedzseri tevékenység, sajnos a folyamatos hirdetéseink ellenére ez a státuszt betöltetlen maradt jelentkezők hiányában. 

Központunk kollégái között tudhatunk egy heti 40 órában dolgozó (2020 novembere óta) már felnőtt klinikai szakpszichológust is. Pszichológusunk legfontosabb feladatai közé tartozik a pszichológiai konzultáció, tanácsadás, támogatás. Az egyéni pszichológiai konzultáció segítségnyújtás egyéni életvezetési problémák megoldásához, az életszerepek optimalizálásához, az emberi tanulás, kommunikáció, viselkedésváltozás, fejlődés elősegítéséhez. A panédmia első hullámában, pszichológusunk elsőként tért át sikeresen az online térben történő segítségnyújtásra. A home office tevékenység kapcsán tájékoztató anyagokat, szórólapokat készített és jelentetett meg több közösségi felületen. Mind a kistérségben élőknek, mind a saját dolgozóinknak, sőt kivételesen a kliensek és dolgozók családtagjainak is fel lett ajánlva a lehetőség a pszichológiai megsegítésre, a járványhelyzetre való tekintettel. Pszichológusunk beszámolója alapján kliensei közül senkit nem érintett pszichológiai szempontból különösen rosszul ez az extrém új helyzet, senki nem mutatta állapotromlás jeleit, senki sem dekompenzálódott, nem jelentek meg reaktív viselkedési, magatartási, szomatikus tünetek. A gyermekek ugyan gyakrabban számoltak be arról a tavaszi időszakban, hogy nehezen tolerálják a bezártságot, a társak hiányát, a lehetőségek beszűkülését, de ez senkinél nem okozott fokozott problémákat.

Családterapeuta szakemberünk szerződéses munkatársként heti 8 órában segíti a gyáli és gyáli járáshoz tartozó ügyfeleinket. Részt vesz veszteségfeldolgozást segítő tanácsadóként családi, párkapcsolati nehézségek megoldásában, haláleseti gyász, válási és szakítási veszteségek feldolgozásában. 2020-ban a veszélyhelyzet miatt a terápiás szolgáltatás személyes igénybevétele kevésbé, míg inkább online formában volt jelen a települések családjai életében. A tavaszi időszakban az átállás kezdetén tíz családból öt család (18 fő) kérte az online terápia lehetőségét, a felszabadult időpontok pedig elérhetővé váltak a várólistán lévő családok számára.  2020 októberének már az egyik pozitív tapasztalata, hogy a családok, ügyfelek közül egy sem utasította el az online lehetőséget, így a megkezdett terápiás folyamatok megszakítás nélkül folytatódtak. Hasonlóan kedvező a tapasztalat a szolgáltatásba újonnan beléptetett családok, ügyfelekkel kapcsolatban. Mindenki nyitottan fogadta az online terápiás lehetőségét, ami minden bizonnyal annak is köszönhető, hogy a mindennapi élet egyéb területén is (munka, oktatás) megszokottá vált a virtuális tér használata.

 

 

 1. Idős ellátás

 

III.1. Házi segítségnyújtás

Gyál

Házi segítségnyújtás

Személyi feltételek

10 fő

Személyi gondozás

69 fő

Szociális segítés

71 fő

Látogatási alkalmak száma

7378 alkalom

Bevétel

6.709.205.-

Bugyi

Házi segítségnyújtás

Személyi feltételek

2 fő

Személyi gondozás

19 fő

Szociális segítés

2 fő

Látogatási alkalmak száma

1380 alkalom

Bevétel

905.310.-

Ócsa

Házi segítségnyújtás

Személyi feltételek

2 fő

Személyi gondozás

24 fő

Szociális segítés

4 fő

Látogatási alkalmak száma

1877 alkalom

Bevétel

1.196.525.-

Alsónémedi

Házi segítségnyújtás

Személyi feltételek

2 fő

Személyi gondozás

29 fő

Szociális segítés

17 fő

Látogatási alkalmak száma

2471 alkalom

Bevétel

1.743.960.-

Megjegyzés

 

 

III.2. Szociális étkeztetés

Gyál

Szociális étkeztetés

Személyi feltételek

1 fő szociális asszisztens és 2 fő gépjárművezető

Január

1676 adag (88 fő)

Február

1545 adag (85 fő)

Március

1755 adag (98 fő)

Április

2021 adag (112 fő)

Május

2123 adag (112 fő)

Június

2129 adag (110 fő)

Július

2243 adag (107 fő)

Augusztus

1950 adag (107 fő)

Szeptember

2221 adag (112 fő)

Október

2143 adag (112 fő)

November

2028 adag (108 fő)

December

2051 adag (108 fő)

Térítési díj mértéke

60 év alatti személyek esetében: 556.- Ft/adag, 60 év feletti személyek esetében: 573.- Ft/adag

Megjegyzés

2020 évben összesen: 23885 adag (166 fő)

 

 

 

III.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Társulás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Személyi feltételek

10 fő saját foglalkoztatott

Tárgyi feltételek

Korszerűsítésre vár a jelzős telefonkészülék, illetve pótolni kell a riasztótáskában lévő eszközöket

Készülékek száma

200 db

Riasztások száma

186

Térítési díj mértéke

Fenntartó döntés alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 0,- Ft/nap

Várólista alakulása

Nincs várólistánk

Megjegyzés

 

 

III.4. Idősek Klubja

Gyál város közigazgatási területe

Idősek Klubja

Személyi feltételek

1 fő nappali ellátásvezető (8 órában), 2 fő gondozónő

Tárgyi feltételek

Mindennel felszerelt

Idősek nappali ellátása 

Összesen: 2797 látogatás

Január

276 látogatás (18 fő)

Február

268 látogatás (18 fő)

Március

228 látogatás (17 fő)

Április

185 látogatás (17 fő)

Május

222 látogatás (14 fő)

Június

251 látogatás (13 fő)

Július

280 látogatás (19 fő)

Augusztus

218 látogatás (16 fő)

Szeptember

233 látogatás (18 fő)

Október

220 látogatás (18 fő)

November

221 látogatás (21 fő)

December

195 látogatás (13 fő)

Demensek nappali ellátása 

Összesen: 1040 látogatás 

Január

135 látogatás (7 fő)

Február

125 látogatás (7 fő)

Március

84 látogatás (7 fő)

Április

19 látogatás (7 fő)

Május

16 látogatás (2 fő)

Június

35 látogatás (6 fő)

Július

110 látogatás (6 fő)

Augusztus

67 látogatás (5 fő)

Szeptember

126 látogatás (7 fő)

Október

106 látogatás (7 fő)

November

104 látogatás (8 fő)

December

113 látogatás (8 fő)

Megjegyzés

Összesen 27 db megállapodásunk van. 19 fő idősek nappali ellátását, 8 fő demens személyek nappali ellátása étkezéssel szolgáltatást vesz igénybe.

 

Egyéb, fontos tapasztalat

Házi segítségnyújtás: térítésköteles szolgáltatás, intézményi térítési díja: 1.440.- Ft /óra. Az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését 1 fő személyi gondozásban részesülő ellátott vállalta, a többi szolgáltatásban részesülő jövedelemigazolás benyújtásával, kérte a személyi térítési díj megállapítását. A személyi térítési díj csökkentését vagy elengedését Alsónémedi 1 fő, Gyálon 3 fő személyi gondozásban részesülő kérte. A felülvizsgálati kérelmet az ellátott lakóhelye szerinti társult település Képviselő – testülete bírálta el.

A Kertváros Szociális Központ JHSNY tekintetében a segélyhívást fogadó diszpécserközpont folyamatos működését, a segélyhívó készülékek telepítését, illetve leszerelését és az évi egyszeri karbantartását, valamint meghibásodásuk esetén javítását, a Body Guard Hungary Szolgáltató KFT –vel bérleti szerződés megkötésével biztosította. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásának működési engedélyben 2019. évben kihelyezhető készülékek száma: 177 db., melynek készenléti ügyeletét 5 körzetben 10 fő szociális gondozó megbízásával oldottunk meg, munkájához biztosítottunk a mobiltelefont és készenléti táskát. 

2020. évben színes és változatos programokkal készültünk a nappali ellátásban résztvevő klubtagjaink számára, melyek megvalósítását nagyrészben, sajnos nem tette lehetővé a Covid-19 járványhelyzettel kapcsolatban kialakult veszélyhelyzet elrendelése. Március 16-tól a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletének értelmében a nappali ellátás intézmény épületében nyújtott szolgáltatások teljes felfüggesztésre kerültek, a működést a veszélyhelyzetre való tekintettel átalakítottuk. Igényfelmérés után a munkatársak klubtagjainkat az önálló életvitelük fenntartása érdekében szükséges szolgáltatásokkal segítették (pl. bevásárlás, csekkbefizetés, gyógyszerkiváltás, -adagolás). Azon ellátottjaink, akik nem igényelték a közvetlen segítségnyújtást, rendszeres kapcsolattartásban, tájékoztatásban részesültek telefonon keresztül, a gondozók által. A lecsökkent igények miatt, megfelelő munkaszervezéssel, lehetőségünk volt a házi segítségnyújtást gondozási és adminisztrációs feladatokkal segíteni.

 A veszélyhelyzet megszűnése után, július 1-től, egy fertőtlenítő nagytakarítást követően, és a működést szigorúan szabályzó intézkedéseket betartva (pl. testhőmérséklet mérése, gyakori kézmosás, kézfertőtlenítés, szájmaszk használata, 1,5 m-es távolságtartás az ellátottak között, rendszeres szellőztetés) újra az intézményben tudtuk fogadni és ellátni klubtagjainkat. Július 31-ig az idősek nappali ellátását biztosító helyiségekben, az ellátottak száma egyidőben nem haladhatta meg a bejegyzett férőhelyek 50%-át. Ennek értelmében intézményünkben 13 fő ellátott tartózkodhatott egyidőben. Mivel ettől többen igényelték az ellátást, megpróbáltunk egészségi és fizikai állapotuk alapján rangsorolni az ellátás fontosságát. Így, a demens személyek mellett, a több fizikai segítséget igénylő klubtagjainkat tudtuk ellátni. A többiekkel telefonon történt a kapcsolattartás. 

Augusztus 1-től az 50%-os férőhelyről szóló szabályozás megszűnt, de mivel a személyek közötti távolságtartásról szóló érvényben maradt, ezért az épület nagyságából adódóan a teljes létszámot nem tudtuk befogadni, ill. voltak olyan klubtagok, akik a veszélyhelyzet feloldásának ellenére sem kívánták látogatni az intézményt. 

Október 19-től visszavonásig, a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnökének 2/2020. sz. utasítása alapján, a járványügyi készültségre-, és a napi beazonosított koronavírus fertőzöttek magas számára tekintettel, a járvány közösségi terjedésének megfékezése érdekében, az idősek nappali ellátása felfüggesztésre került a Gyáli Idősek Klubjában. Klubtagjaink részére, igény szerint továbbra is biztosítottuk szolgáltatásainkat lakókörnyezetükben, illetve telekommunikációs eszközök segítségével.

Tapasztalataink és észrevételeink alapján a több hónapon át tartó, járványhelyzettel összefüggésben elrendelt veszélyhelyzet miatt megváltozott, működés és szolgáltatásnyújtás miatt nagyfokú többletmunka hárult a dolgozókra. A megfelelő óvintézkedések és szabályok betartása rendkívüli odafigyelést és szervezést igényelt. Az idős személyek nehezen tudták elfogadni, megérteni és betartani az új szabályokat (pl. védőeszközök használata, egymás közötti távolságtartás, gyakori kézmosás, -kézfertőtlenítés). Megviselte őket a már kialakult rendszeresség hiánya, többeknél alakult ki izoláció és mentális állapotuk hanyatlott. A különböző szinten lévő demens ellátottjainknál a foglalkozások-, a felügyelet-, és a közösség erejének hiánya állapotromlást eredményezett. 

Az intézmény zárva tartásának, ill. megváltozott működésének ideje alatt is több megkeresést kaptunk új igénybevétellel kapcsolatban, akik kérték visszajelzésünket amennyiben helyre áll az intézmény zavartalan működése. 

Szociális étkeztetés: Az ellátottak átlag életkora: 75 év. Az igénybe vevők összetételét vizsgálva elmondható, hogy jelentős az életkor alapján rászoruló ellátottak aránya, e mellett az egészségi állapot miatt rászorulók száma is jelentős. Mindezekből adódik, hogy a kiszolgált ételadagok jelentős részét kiszállítással veszik igénybe az arra rászorulók. 2019. évben a jogosultsági feltételeknek megfelelő, de szociális helyzete és jövedelmi viszonya miatt térítésmentesen vette igénybe a szociális étkeztetést: 10 fő.

 

 

 1. Szakmai létszámok

IV.1. Intézményvezetés

Kinevezésének kezdete

Intézményvezetés (név szerint)

Intézményvezető

Intézményvezető-helyettesek

2018.10.16.

2019.01.01.

Dócziné Pallagi Ágnes

 

 

Tóthné Prepok Annamária és Virág Lászlóné

 

 

 

IV.2. Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Települések

Szakmai létszám

Szolgálatvezető

Családsegítő

Gyál

Inczeffy Zsuzsa (1 fő)

7 fő (1  betöltetlen)

Ócsa

2,5 fő

Bugyi

3 fő

Alsónémedi

1 ,5 fő

 

IV.3. Család és Gyermekjóléti Központ

Munkakör

Létszáma

Tanácsadók/Esetmenedzserek

4 fő

Asszisztensek

3 fő

Szociális diagnózis

0 fő (1 betöltetlen)

Óvodai/iskolai segítők

4 fő (1 betöltetlen)

Megbízással foglalkoztatottak

1 fő

 

IV.4. Idős ellátás

Munkakör

Létszáma

Szociális gondozók

18 fő

Sofőr

2 fő

 

Egyéb, fontos tapasztalat

 

 

V.                Ellenőrzés (Pl. a működést engedélyező, és ellenőrző Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrzése, annak tapasztalatai röviden)

 

 

A Pest Megyei Kormányhivatal, mint működést engedélyező szerv 2020.10.22. napján, a helyszíni ellenőrzést tartott a Kertváros Szociális Központ (2360 Gyál, Rákóczi F. u.  42-44.) Gyáli Idősek Klubjában. A kormányhivatal a hatósági ellenőrzése során feltárt jogszabálysértések alapján a Fenntartót figyelmeztetésben részesítette és kötelezte, hogy a szolgáltatást az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint nyújtsa.

 

Intézményünknél feltárt hiányosságok Gyáli Idősek Klubja tekintetében:

 • ellátott jogi képviselő nevének és elérhetőségének kifüggesztése elmaradt,
 • SZMSZ-ben nem került feltüntetésre a terápiás munkatárs mint munkakör leírása,
 • Szakmai programban a nyújtott szolgáltatáselemek részbe és a megvalósítani kívánt célok részbe nem szerepelt, hogy biztosítjuk az étkeztetést
 • Szakmai programban a megvalósítani kívánt céloknál nem került feltüntetésre, hogy milyen tesztet végzünk el és milyen gyakorisággal a demens ellátottakon
 • Szakmai programban az együttműködés más szervekkel nem szerepelt a Gyáli Egészségház és a Jahn Ferenc dél-pesti Kórház, mint szakrendelő
 • A megállapodások 8. pontja kiegészítésre szorult a tájékoztatással kapcsolatban
 • Megállapodások végén nem szerepelt, hogy az ellátott az aláírás után 1 pld-ban átvette a házirendet is

 

A feltárt hiányosságokat megismerést követően felszámoltuk, a kért dokumentumokat a kormányhivatal részére megküldtük.

 A Pest Megyei Kormányhivatal az Intézmény Jelzőrendszeres Házisegítségnyújtás készülékszámát 177 darabról 200 darabra emelte. 

Szociális étkeztetés tekintetében továbbra sem megoldott a diétás étkezés lehetősége, illetve a pihenő-, és ünnepnapokon történő étkezés feltételei igény szerint.

 

 

VI.              személyi, és tárgyi feltételek fejlesztése

 

VI.1. Továbbképzések (külső, belső). Belső tudásmegosztás

Adat

Akkrediált továbbképzésben résztvevők létszáma

Nem akkrediált tovább-képzések résztvevők létszáma

Tanúsítványok száma

Intézményi belső tudás-megosztás programon résztvevők száma

 

2 fő

0 fő

SZVK/A/III/VEKOP8/2020-1475.

SZVK/A/II/17/2019-870

 

A COVID-19 miatt a továbbképzések nagyrésze nem valósult meg, 2 szakmai vezető vett részt szociális vezetőképzésen.

 

 

 

VI.2. Tárgyi eszközfejlesztés 

Ssz.

Az eszközfejlesztés helyszíne

Eszköz megnevezése

Darabszáma

Értéke/nettó

1

bugyi HSNY

kerékpár

1 db

35.354.- Ft

2

gyáli székely / HSNY és tárgyaló

hősugárzó

5 db

11.413.- Ft

3

gyáli székhely / tárgyaló

kávéfőző

1 db

66.213.- Ft

4

gyáli székely / HSNY

mikrohullámú sütő 

1 db

18.385.- Ft

5

gyáli székhely/tárgyaló

kenyérpirító

1 db

11.764.- Ft

6

gyáli székhely / HSNY

mágneses tábla

1 db

20.810.- Ft

7

gyáli székhely/ Idősek Klubja

Kisszekrény

1 db

8.031.- Ft

8

gyáli székely / HSNY

Vérnyomásmérő

1 db

22.138.- Ft

9

gyáli székhely / Idősek Klubja

falra szerelhető kézfertőtlenítő gép

1 db

21.960.- Ft

10

Ócsa, Bugyi és Alsónémedi / HSNY

vércukormérő

3 db

43.124.- Ft

11

Gyáli Idősek Klubja, gyáli székhely irodái

Álló ventillátor

7 db

29.603.- Ft

12

gyáli székhely / óvodai és iskolai szociális segítők irodája

hűtőszekrény

1 db

122.871.- Ft

13

gyáli székhely / JHSNY

vérnyomás és vércukormérő

4 db

37.394.- Ft

14

gyáli székhely / intézményvezető

Samsung Galaxy tablet

1 db

54.945.- Ft

15

gyáli székhely / Szolgálat

hordozható telefon

1 db

11.447.- Ft

16

gyáli székhely / óvodai és iskolai szoc. segítők

mobiltelefon

6 db

162.142.- Ft

17

gyáli székhely / HSNY és központ

hordozható telefon

2 garnitúra

31.573.- Ft

18

gyáli székhely / óvodai és iskolai szociális segítők

Laptop

2 db

144.746.- Ft

 

Egyéb, fontos tapasztalat

 

 

 1. Intézményvezetői értékelés

1.       A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása

Hogyan történik az intézmény jövőképének kialakítása?

Elsősorban a rendszeresen kiadott protokollok és jogszabályi változtatások mentén alakítjuk, valamint az ellátási területünkön élő lakosok igényeihez mérten alakítjuk/formáljuk folyamatosan.

Milyen stratégiai lépéseket tesz az intézményvezető az intézmény céljainak elérése érdekében?

Rendszeresen team-eket tartok, valamint vezetői értekezleteket. Mindezek mellett folyamatos kapcsolatban állok a jelzőrendszeri tagokkal, a fenntartóval, illetve szükség esetén a kliensekkel is.

2.       Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása

Hogyan, milyen témákban történik az intézményvezető önreflexiója, erősségeinek és fejleszthető területek meghatározása?

Havonta egy alkalommal részt veszek vezetői szupervízión, valamint elkezdtem a mester vezetői képzést is.

Fejleszti-e önmagát folyamatosan az intézményvezető? Ha igen, hogyan és milyen témákban? Hogyan tartja naprakészen szakmai tudását, vezetői kompetenciáit az intézményvezető a szervezeti célok elérése érdekében?

A szupervíziók során feltárt hiányosságokat rendszeresen igyekszem pótolni, valamint szakmai tudásom naprakészen tartása érdekében rendszeresen figyelemmel kísérem a jogszabályi, valamint protokoll változásokat, illetve szükség esetén a nehezebb krízisügyekbe bekapcsolódva segítem a dolgozók munkáját.

3.       Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása

Hogyan tudott kialakított az intézményvezető az intézményen belül – a megosztott vezetésre épülő – együttműködést, hatékony csapatmunkát a kollégák között? Hogyan koordinálja az együttműködést?

Szakmai vezetők által van koordinálva minden szakmai egység, a szakmai vezetők számára pedig hetente 1 alkalommal vezetői megbeszélést tartok, ahol a felmerülő problémákra/nehézségekre közösen keresünk problémát. Minden szakmai egység ezáltal hatékonyan és gyorsan tud együttműködni, valamint a kollégák is jó szakmai kapcsolatot tudnak ápolni egymással.

Hogyan vonja be a vezető az intézményi döntéshozatali folyamatba a munkatársakat?

Elsősorban a szakmai vezetők, illetve helyetteseim azok, akiket belevonok az intézményi döntéshozatalba, amennyiben az szükséges, ők pedig közvetíteni tudják felém a dolgozók véleményét az adott dologgal kapcsolatban.

4.       Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

Hogyan biztosítja az intézményvezető az intézményi működés nyilvánosságát, az intézmény pozitív arculatának kialakítását?

Az intézmény rendelkezik hivatalos honlappal, facebook oldallal, valamint instagram profillal is, ahova folyamatosan töltjük fel rendezvényeinkkel kapcsolatos fényképet, valamint rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot az igénybe vehető támogatásokról, változásokról.

Hogyan biztosítja az intézményi folyamatok döntésének átláthatóságát?

Az intézmény szakmai döntéseivel kapcsolatban minden esetben dokumentáció készül, melyek bármikor megtekinthetőek a jogszabályban meghatározottak számára, illetve részükre készséggel bármikor továbbítjuk, amennyiben igényt tartanak rá.

 

Gyál, 2021.02.22.

                Dócziné Pallagi Ágnes – intézményvezető

Mellékletek (ha van):

 

A „Kertváros” Önkormányzati Társulás által fenntartott Kertváros Szociális Központ 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját  a fenntartó megismerte és elfogadta a 8/2021. (V.25.) TT. Elnöki határozatával.

 

Gyál, 2021. 05.25.

 

Pápai Mihály

Társulási Tanács elnöke