Szolgáltatásaink

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Ellátási területünk

A szolgáltatást Alsónémedi, Bugyi, Gyál és Ócsa teleülések közigazgatási területén belül nyújtjuk.

Működése

Intézményünk a Body Guard Távfelügyeleti Rendszer eszközeivel biztosítja a jelzőrendszeres házisegítségnyújtást.

A segélyhívó készülék Karra csatolható, vagy nyakba akasztható távindító gomb (jeladó), mely cseppmentes és ütésálló, illetve telefonvonalra telepített segélyhívó készülék (hangkommunikátor) és távhívó készülék.

Megrendelés alapján telepíti a készüléket, és ismerteti a szolgáltatás igénybevevővel annak használatát.

A telepített készüléket ráprogramozza a központra, feltölti az ügyfél személyes adatait a nyilvántartó számítógépre.

Az ajánlati kiírás és a szerződésben rögzített rendszerességgel ellenőrzi a készülékek működőképességét és karbantartja a technológiai utasítás szerint.

Műszaki hiba bejelentése, illetve észlelése esetén javítja, szükség szerint cseréli a készülékeket.

Szolgáltatás igénybevételére jogosult

Saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek.

A szolgáltatást Alsónémedi, Bugyi, Gyál és Ócsa teleülések közigazgatási területén belül nyújtjuk.

Ellátás igénybevételének módja, feltétele

 • A gondozott/kliens személyes megkeresésére,
 • A gondozott/kliens családja jelzésére,
 • Más gondozási központok jelzésére,
 • Háziorvos jelzésére, egészségügyi intézmény, kórház, szociális otthon, idősek otthona jelzésére,
 • Más gondozási központok jelzésére,
 • Minden más civil szervezet vagy személy kérésére.

A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az igénybe vevő megismerje, elfogadja és aláírja az együttműködési megállapodást.

Segítségnyújtás folyamata

 • Jelzés érkezik a diszpécserközpontba,
 • Ha a jelzést tevő képes a kommunikálásra, akkor a készüléken keresztül tájékozódik a központos a felmerülő problémáról (ha úgy ítéli meg, akkor már készenlétben lévő gondozónő értesítését megelőzően, például értesítheti a mentőket),
 • Telefonon tájékoztatja a készenlétben lévő gondozót a szükséges információkról,
 • A készenlétben lévő gondozónő a jelzést követően mielőbb (max. 30 perc, átlag 15 perc) elteltével kiérkezik a helyszínre,
 • Helyzetfelmérést követően megteszi a szükséges intézkedéseket (orvosi ügyelet, mentő, rendőrség stb.)
 • Ha van, értesíti a hozzátartozókat,
 • A helyszínt csak akkor hagyja el, amikor meggyőződött arról, hogy a jelzés okául szolgáló probléma már megszűnt és semmilyen más egyéb dolog sem indokolja a helyszínen való további tartózkodását,
 • A helyszínen felveszi a riasztási jegyzőkönyvet, mely tartalmazza az érkezésének pontos idejét, okát, intézkedéseinek felsorolását, levonulásának idejét, az ellátott és gondozónő aláírását, valamint a pontos dátumot,
 • Az elkészített riasztási jegyzőkönyvet az intézményvezetővel ellen kell jegyeztetnie.

A riasztásokról a külön jogszabályban előírt módon és formában havonta, negyedévente, félévente illetve évente jelentést készítünk és küldünk a jogszabályban meghatározott ellenőrzési szervnek.

Térítési díj

Jelen szolgáltatásunk térítésdíj mentes.

További tájékoztatás kérhető

Zsólyomi Erzsébettől a gyáli székhelyünkön 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44. szám alatt, illetve a 06-29-345-478 és 06-20-482-68-88 telefonszámokon.